Afsted på tur i hundeskov

Det er vigtigt at du lærer din hund de helt basale adfærdsteknikker for at have en god oplevelse i hundeskoven. Som minimum skal du sikre, at du kan kalde din hund til dig og få den til at falde til ro og sætte sig ved din side. Herigennem får du oplevelsen af at kunne kontrollere […]